ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ป่ามะม่วง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 15 ธ.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256140,36531,64155,75253,88835,88834,85932,31736,35760,47885,81770,95872,263610,583
2560---2,908158-10,17969,36236,47544,87934,57153,196251,728
ยอดยกมาตั้งแต่ 29 พ.ค. 2560 ถึง 31 มี.ค. 2560   -862,311
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี