กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 
   
 
 
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง โดยกองคลัง (งานพัสดุฯ) ขอแจ้งประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 6 ตัว ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด  รายละเอียดปรากฏตามประกาศและเอกสารแนบท้าย   ประกาศฉบับนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2561 เวลา 11.44 น. โดย คุณ ธนากร ไร่นุ่น

ผู้เข้าชม 47 ท่าน