กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 
   
 
 
ประกาศประชาสัมพันธ์คุณลักษณะเฉพาะของวัคซีนป้องกันโ
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชาสัมพันธ์คุณลักษณะเฉพาะของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ที่ีจะทำการจัดซื้อ  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง โดย กองคลัง (งานพัสดุฯ) ขอประกาศประชาสัมพันธ์คุณลักษณะเฉพาะของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ที่ีจะทำการจัดซื้อ รายละเอียดปรากฏตามประกาศและเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.ค. 2561 เวลา 21.06 น. โดย คุณ ธนากร ไร่นุ่น

ผู้เข้าชม 27 ท่าน