กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 
   
 
 
 
อบต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงาน อปพร. ต.ป่ามะม่วง  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และทบทวนความรู้ให้กับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา จึงขออนุญาตนำอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และคณะขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา รวมจำนวน ๕๐ คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ในวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัฒนาศูนย์ อปพร. และศูนย์การเรียนรู้อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความรู้ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 15.22 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 55 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย