กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.ป่ามะม่วง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561   6 ส.ค. 2561 9
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับพัสดุในงานจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ม.5   17 ก.ค. 2561 13
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธืกำหนด วัน เวลา สถานที่ การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคภายใน ม.2   17 ก.ค. 2561 8
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุในงานจ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายหลังวัดส้มเกลี้ยง ม.3   13 ก.ค. 2561 15
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาจัดทำแท่นหล่อเทียนจำนำพรรษา จำนวน 1 ชุด ตามรายละเอียดคุณลักษณะและขอบเขตงานจ้างที่กำหนด   13 ก.ค. 2561 16
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลและสาระสำคัญในสัญญาจ้างเลขที่ 078/2561 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561   12 ก.ค. 2561 21
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด   12 ก.ค. 2561 19
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด   12 ก.ค. 2561 12
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดซื้อ จำนวน 2 รายการ   12 ก.ค. 2561 9
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ   9 ก.ค. 2561 16
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15