กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเก็บขยะ   12 ธ.ค. 2561 8
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะและข้อกำหนดการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ที่จะทำการจัดซื้อ โดยวิธี e-Bidding    11 ธ.ค. 2561 11
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์ราคากลางรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ที่จะจัดซื้อโดยวิธี e-Bidding    8 ธ.ค. 2561 13
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   3 ธ.ค. 2561 13
ประกาศสอบราคา   ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านชะลาด    30 พ.ย. 2561 23
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงครัวหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปากร้อง จำนวน 1 หลัง   30 พ.ย. 2561 19
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านชะลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 พ.ย. 2561 13
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงครัวหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปากร้อง    29 พ.ย. 2561 11
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 พ.ย. 2561 10
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายปากมะโก ม.3-ม.5 โดยวิธี e-Bidding   28 พ.ย. 2561 16
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18