กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายปากมะโก ม.3 - ม.5 ตำบลป่ามะม่วง   13 ต.ค. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผูู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561   9 ต.ค. 2561 10
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   17 ก.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   12 ก.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.ป่ามะม่วง เรื่อง รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่ามะม่วง เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561   12 ก.ย. 2561 10
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจงานจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านป่ามะม่วง   28 ส.ค. 2561 25
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์การริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง เลขที่ 03/2554    24 ส.ค. 2561 22
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการในเขตตำบลป่ามะม่วง จำนวน ๔ ราย   17 ส.ค. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.ป่ามะม่วง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561   6 ส.ค. 2561 30
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับพัสดุในงานจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ม.5   17 ก.ค. 2561 37
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16