ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ป่ามะม่วง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 28 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256380,48891,057106,042---------277,587
256297,755149,759103,739133,542129,645140,879105,62686,348114,410197,22764,44878,3951,401,773
256140,36531,64155,75253,88835,88834,85932,31736,35760,47885,81770,958168,719707,039
ยอดยกมาตั้งแต่ 29 พ.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560   251,728
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,638,127
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี