หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และขนมหรือผลไม้ พร้อมบริการจัดเลี้ยง สำหรับเด็กเล็กระดับก่อนวัยเรียน จำนวน ๕๙ คน ของ ศพด.อบต.ป่ามะม่วง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเวลา ๑๙ วันทำการ ตามขอบเขตงานจ้างที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมารถยนต์แบบตู้โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเวลา ๓ วัน ตามขอบเขตงานจ้างที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาติดตั้งเวที/เครื่องเสียง/ไฟประดับ ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ. หาดทรายแม่ปิงบริเวณหัวสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง สำหรับเวทีการประกวดและประกอบพิธีเปิด ( โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และขนมหรือผลไม้ พร้อมบริการจัดเลี้ยง สำหรับเด็กเล็กระดับก่อนวัยเรียน จำนวน ๕๙ คน ของ ศพด.อบต.ป่ามะม่วง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเวลา ๒๒ วันทำการ ตามขอบเขตงานจ้างที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าฟาร์มหมูนางอุไร จันทร์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านปางสา ตำบลป่ามะม่วง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๖.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางดอยจระเข้ หมู่ที่ ๕ บ้านชะลาด ตำบลป่ามะม่วง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าฟาร์มหมูนางอุไร จันทร์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านปางสา ตำบลป่ามะม่วง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๖.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าฟาร์มหมูนางอุไร จันทร์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านปางสา ตำบลป่ามะม่วง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๖.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าฟาร์มหมูนางอุไร จันทร์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านปางสา ตำบลป่ามะม่วง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๖.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ต.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 089-460-1979
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10