หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และขนมหรือผลไม้ พร้อมบริการจัดเลี้ยง สำหรับเด็กเล็กระดับก่อนวัยเรียน จำนวน ๖๒ คน ของ ศพด.อบต.ป่ามะม่วง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๑๓ วันทำการ ตามขอบเขตงานจ้างที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และขนมหรือผลไม้ พร้อมบริการจัดเลี้ยง สำหรับเด็กเล็กระดับก่อนวัยเรียน จำนวน ๖๒ คน ของ ศพด.อบต.ป่ามะม่วง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๑๓ วันทำการ ตามขอบเขตงานจ้างที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อน้ำยาเคมีสำหรับฉีดพ่นกำจัดแมลง ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด จำนวน ๓๙ ขวด เพื่อใช้ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโลัมปี สกิน ในโคและกระบือเขตพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อพัดลมโคจร แบบติดเพดาน ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) แบบยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดบรรจุกล่อง ๒๐๐ ซีซี. จำนวน ๙,๗๔๔ กล่อง ให้แก่สถานศึกษาในเขตตำบลป่ามะม่วง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งานเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง พร้อมโปรแกรมจัดการเว็ปไซต์ ในระบบจัดการเว็ปไซต์เครื่อข่ายจังหวัดตาก อายุการใช้งาน ๑ ปี ตามขอบเขตงานจ้างที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2564 ]ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น Aficio MP C๒๐๓๐ (สีดำ) จำนวน ๕ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2564 ]วัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ [ 20 พ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8