หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อถนนสาย จ.๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลป่ามะม่วง จำนวน ๑ สาย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และขนมหรือผลไม้ พร้อมบริการจัดเลี้ยง สำหรับเด็กเล็กระดับปฐมวัย จำนวน ๕๗ คน ของ ศพด.อบต.ป่ามะม่วง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเวลา๒๑ วันทำการ ตามขอบเขตงานจ้างที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการรถแบคโฮทำการขุดดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซุ้มทางเข้าที่ทำการ อบต.ป่ามะม่วง เป็นรายชั่วโมง (ไม่เกิน ๘ ชั่วโมง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประกาศผลรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อยางรถยนต์บรรทุก ขนาด ๗๕๐-๑๖ พร้อมยางในและยางรองคอ จำนวน ๔ ชุด ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด พร้อมบริการถอดเปลี่ยนให้กับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกส์ ที่ใช้ในราชการ ทะเบียน ๘๐-๙๙๐๑ ตาก ตามขอบเขตและข้อกำหนดงานจ้างที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมภาชนะบรรจุและการจัดส่ง สำหรับผู้ถูกกักตัวสังเกตอาการ จากการเสี่ยงสัมผัสและติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ตามขอบเขตและรายละเอียดงานจ้างที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับใช้ประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต. จำนวน ๓๓ รายการ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดนมสด แบบยู.เอช.ที. ชนิดบรรจุกล่อง ๒๐๐ ซีซี. จำนวน ๙,๒๖๒ กล่อง สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน ๔๒๑ คน ได้นำไปดื่มในช่วงเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๔ (ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๔๖๒๙ ตาก เลขครุภัณฑ์ ๐๑๑ - ๔๖ - ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15