หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. จากสายไร่นายบุญเติม ถึง สายไร่นางสาวปภัสกรร หมู่ที่ ๕ บ้านชะลาด จำนวน ๑ สาย พร้อมดินลูกรังไหล่ทางและป้ายโครงการ ตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.ป่ามะม่วง กำหนด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนน คอน คสล. จากสายบ้าน นางอุ่นเรือน เนียมก้อน ถึงเส้นทางดอยจระเข้ ม.๕ บ้านชะลาด จำนวน ๑ พร้อมดินลูกรังไหล่ทางและป้ายโครงการ ตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.ป่ามะม่วง กำหนด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ. ๓๔-๐๐๑ หมู่ที่ ๗ บ้านส้มเกลี้ยง จำนวน ๑ สาย พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ ตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.ป่ามะม่วง กำหนด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด จำนวน ๑ เครื่อง (สำหรับงานกองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมภาชนะบรรจุและการจัดส่ง สำหรับผู้เสี่ยงสัมผัสติดเชื้อโควิด -19 ที่เข้าพักในศูนย์ SQ และศูนย์ CI ตำบลป่ามะม่วง ตามขอบเขตงานจ้างที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะ ขนาดกว้าง ๔๖.๐๐ เซนติเมตร ยาว ๑๘๓.๐๐ เมตร สูง ๗๓.๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ผืน ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด (สำหรับงานกองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อชุดโต๊ะทำงานแบบเข้ามุม สำหรับวางคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด จำนวน ๑ ชุด (สำหรับงานกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]เหมาดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ รวม ๘ เครื่อง [ 8 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14