หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.แม่สลิด   จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80-6811 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.วังประจบ   ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ่้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.แม่หละ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2566
อบต.แม่ท้อ   ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เส้นถ้ำผาวอก-บ้านห้วยเหลือง(ช่วงที่ 1)บ้านห้วยเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ท้อ 7 มิ.ย. 2566
ทต.แม่จัน   ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกล้อทอ หมู่ที่ ๒ (บริเวณทางไปคอโซทะ) ตำบลแม่จัน เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 7 มิ.ย. 2566
ทต.แม่จัน   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกล้อทอ หมู่ที่ ๒ (บริเวณแยกคอโซทะ - สนามกีฬาบ้านนุกะโถวา) 7 มิ.ย. 2566
อบต.มหาวัน   จ้างทำผ้าใบชักรอก พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.มหาวัน   จ้างทำผ้าใบชักรอก พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.มหาวัน   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖) จำนวน ๑๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.มหาวัน   จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยกบ หมู่ที่ ๑๒ บ้านปางวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.มหาวัน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยหมี ถึงบ้านม่อนหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยหมี ตำบลมหาวัน องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2566
อบต.มหาวัน   อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖) จำนวน ๑๓๐ วัน 7 มิ.ย. 2566
อบต.น้ำรึม   จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซด์ ๑ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.ช่องแคบ   จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านเสรีราษฎร์ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ปริมาณงาน วางระบบท่อประปา พีวีซี (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ อบต.ช่องแคบ กำหนด) 7 มิ.ย. 2566
ทต.ทุ่งหลวง   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดเทอม ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๙๓ วันทำาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.นาโบสถ์   ซื้ออาหารเสริม (นม ยู.เอส.ที.ชนิดกล่อง) สำหรับ ศพด.ตำบลนาโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.นาโบสถ์   ซื้ออาหารเสริม (นม ยู.เอส.ที.ชนิดกล่อง) โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลนาโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.วาเล่ย์   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.วังหิน   จ้างโครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ หมู่ที่ ๙ บ้านลานขวาง ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.วังหิน   จ้างโครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ สายฮวงซุ้ยถึงสะพานริมน้ำ ณ หมู่ที่ ๑๐ บ้านประจำรักษ์ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.วังหิน   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสำราญ ? บ้านนายวิรัตน์ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๓.๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร โดยปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบอบต.วังหินกำหนด) ณ หมู่ที่ ๑๓ บ้านตลุกสัก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
อบต.วังหิน   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2566
ทต.วังเจ้า   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเจ้า ปีการศึกษา 2566 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,260
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 089-460-1979
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10