หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.แม่กาษา   จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๖ ตำบลแม่กาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
ทต.แม่กลอง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านแม่กลอง ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ส.ค. 2565
ทต.แม่กลอง   ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านแม่กลอง ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 16 ส.ค. 2565
ทต.แม่กลอง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านแม่กลอง ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ส.ค. 2565
ทต.ท่าสายลวด   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พรัอมติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณซอยมิตรไมตรี ๔ หมู่ที่ ๑ ต. ท่าสายลวด อ. แม่สอด จ. ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ส.ค. 2565
อบต.แม่อุสุ   ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
อบต.แม่อุสุ   ซื้อฟิล์มกรองแสงสีดำพร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
อบต.แม่สลิด   ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองบน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นไม้ซุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
อบต.แม่สลิด   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
อบต.วังประจบ   ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมฯ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
อบต.วังประจบ   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษาฯ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
อบต.แม่หละ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่หละ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ส.ค. 2565
อบต.แม่หละ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่หละ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ส.ค. 2565
ทต.ทุ่งหลวง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
อบต.สามหมื่น   ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เดือน กรกฎาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
อบต.สามหมื่น   ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร เช้า - เย็น สำหรับเด็กนักเรียนพักนอนบ้านไกล ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เดือน มิถุนายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
อบต.นาโบสถ์   ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ (รุ่นที่ 2) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
อบต.นาโบสถ์   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
อบต.แม่ปะ   ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
อบต.วาเล่ย์   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
ทต.วังเจ้า   จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกน้ำ คันหมายเลขทะเบียน บน 1564 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
อบต.พบพระ   ซื้อครุภัณฑ์สนาม เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งเมื่อประกอบและติดตั้งแล้ว มีขนาดไม่น้อยกว่า ๖๒๐x๓๕๐x๓๔๐ ซม. โครงสร้างและส่วนประกอบที่ผลิตจากเหล็กเสาโครงสร้างหลักผลิตจากเหล็กกัลป์วาไนซ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
อบต.โป่งแดง   ซื้อโครงการส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้ผู้ปกครอง ครู ด้านพัฒนาการและโภชนาการในเด็กปฐมวัยก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 776
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 089-460-1979
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10