หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.แม่กาษา   ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ต.ค. 2564
อบต.แม่กาษา   ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ต.ค. 2564
ทต.บ้านตาก   จ้างเหมาจัดทำ ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย ประเภท ๓+ และ ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2564
อบต.วังหิน   ซื้อผ้าหมึก Printronix P๘๐๐๐ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2564
อบต.วังหิน   ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นนม ยู.เอช.ที (ชนิดกล่อง) สำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลวังหิน จำนวน ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2564
อบต.วังหิน   อาหารเสริม (นม) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นนม ยู.เอช.ที (ชนิดกล่อง) สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน จำนวน ๓ แห่ง 20 ต.ค. 2564
อบต.วาเล่ย์   ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2564
อบต.นาโบสถ์   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2564
อบต.นาโบสถ์   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2564
อบต.นาโบสถ์   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2564
อบต.อุ้มผาง   ปรับปรุงถนนโดยซ่อมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) สายทางบ้านปะหละทะ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๓.๙๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๔๐ ตารางเมตร ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 20 ต.ค. 2564
อบต.อุ้มผาง   ปรับปรุงถนนโดยซ่อมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) สายทางบ้านเซปะหละ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๓.๙๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๔๐ ตารางเมตร ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 20 ต.ค. 2564
อบต.อุ้มผาง   ปรับปรุงถนนโดยซ่อมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านกิ่วห้าง กว้าง ๓.๙๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๓๕ ตารางเมตร ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 20 ต.ค. 2564
อบต.แม่กุ   ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2564
อบต.โป่งแดง   โครงการส่งเสริมการปลูกไผ่เชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกสำหรับเกษตรกร ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 20 ต.ค. 2564
อบต.วังหมัน   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ต.ค. 2564
ทต.บ้านตาก   จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(รถตู้) จำนวน ๑ คัน 19 ต.ค. 2564
ทต.แม่ตาว   จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ปั๊มน้ำประปาหมู่บ้านขนาด 3 HP หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2564
ทต.แม่ตาว   จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ฟอร์ด ๒ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2564
อบต.นาโบสถ์   จ้างประกอบอาหารสำหรับผู้กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูงและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใสถานที่กักกันของรัฐ (State Quarantine SQ ) โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2564
อบต.นาโบสถ์   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2564
อบต.อุ้มผาง   จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) สายทางหน้า กศน.อุ้มผาง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๓.๙๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๔๐ ตารางเมตร ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก 19 ต.ค. 2564
ทต.แม่ระมาด   ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (อปพร. 25 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 491
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 055-513-001
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10