หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านนา   ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565
อบต.แม่หละ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อม/สร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แยกทางหลวง 105 ถึงบ้านพะน้อคี หมู่ที่ 10 บ้านพะน้อคี ตำบลแม่หละ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธ.ค. 2565
ทต.แม่จัน   จ้างปรับเกลี่ยขยะลงบ่อขยะ บ้านกล้อทอ หมู่ที่ 2 และบ้านเปิ่งเคลิ่ง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565
ทต.แม่จัน   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ่อแร่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565
อบต.มหาวัน   จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565
ทต.ทุ่งหลวง   ซื้ออาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน ช่วงเปิดเทอม (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ) จำนวน ๑๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565
อบต.สามหมื่น   ซื้อซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารเช้า-เย็น ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เดือน พฤศจิกายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565
อบต.นาโบสถ์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายสามแยกทางหลวง 1108 หมู่ที่ 4 บ้านนาโบสถ์ ตำบลนาโบสถ์ กว้าง 8 เมตร ยาว 2,180 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,440 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธ.ค. 2565
อบต.ตลุกกลางทุ่ง   จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๔๘๙๐ ตาก ตรวจเช็คระยะ กม. ที่ ๓๗๐,๐๐๐ (ปัจจุบันระยะ กม. ที่ ๓๗๗,๔๓๔) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันโซล่า น้ำมันเกียร์เฟืองท้าย ตรวจเช็คหรือเปลี่ยนหม้อพักลมเบรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565
ทต.แม่ตาว   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ตาว จำนวน ๔ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565
ทต.แม่ตาว   ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝาปิด ขนาด ๓๘ ลิตร จำนวน ๑๖๘ ถัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565
ทต.แม่ตาว   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ตาว จำนวน ๔ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565
อบต.พระธาตุผาแดง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565
อบต.พระธาตุผาแดง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565
อบต.พระธาตุผาแดง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565
ทต.อุ้มผาง   ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 47 ตัว บ้านอุ้มผาง หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธ.ค. 2565
ทต.อุ้มผาง   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธ.ค. 2565
ทต.บ้านตาก   จ้างจ้างเหมาติดตั้งไฟประดับถนนและไฟประดับในบริเวณงาน โครงการสืบสานงานประเพณีต้นกำเนิดกระทงสาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565
ทต.บ้านตาก   จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ บริเวณจัดงาน ลานชมปิงและลานกระทงสาย ตามโครงการสืบสายงานประเพณีต้นกำเนิดกระทงสาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565
ทต.บ้านตาก   ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ของโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565
ทต.บ้านตาก   ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565
ทต.บ้านตาก   ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ของโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565
อบต.แม่อุสุ   จ้างเติมผงเคมีถังดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 953
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 089-460-1979
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10