หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563-2564 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลือยวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
ด่วนมาก การดำเนินขับเคลื่อนตามพระราชบัญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ด่วนที่สุด การเชื่อมสัญญาณรายการวิทยุ รายการ คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ด่วนที่สุด การแอบอ้างหลอกลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ด่วนที่สุด (ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ พ.ศ. 2564 - 2580 และแผนปฏิบัติการณ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
การจัดเวที สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 73 
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ด่วนที่สุด แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 46 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
ด่วนที่สุด การสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
การจัดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ/ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 64 
การจัดสรรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพประจำปีงบประมาณ2565งวด4จำนวน2เดือน [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 49 
การจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงราคาประหยัด [ 5 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 45 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 849
 


 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 089-460-1979
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10