หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
   
 
 


นายพเนตร ขำศรี
กำนันตำบลป่ามะม่วง
 
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 


นางสมปอง โทปุญญานนท์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปากร้อง


นายพีระมิตร น้อยบุญมา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านป่ามะม่วง


นายสมนึก สืบสาย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านปางสา


นางสาววศินี สายสด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านชะลาด


นายบรรจง ไคล้คง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปากร้อง


นายสมศักดิ์ มณีทิพย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านส้มเกลี้ยง
 
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 055-513-001
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10