กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 
   
 
 
 
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ตำบลป่ามะม่วง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560

นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ตำบลป่ามะม่วง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 15.50 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 124 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย