กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 
   
 
 
ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางจ้างเหม
 
ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง  
ตาราง ปปช.01 ซ่อมถนน ม.3
ปร.6
ปร.4 (1)
ปร.4 (2)
ปร.4 (3)
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางจ้างเหมา ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโค้งต้นพิกุล  หมู่ที่ 3 บ้านหินโค้ว

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 16.06 น. โดย คุณ ธนากร ไร่นุ่น

ผู้เข้าชม 81 ท่าน