กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 
   
 
 
ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางจ้างเหม
 
ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 บ้านชะลาด  
ตาราง ปปช.01 ซ่อมถนน ม.5
ปร.6 (ม.5)
ปร.4 (ม.5) 2
ปร.4 (ม.5) 3
ปร.4 (ม.5) 4
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศราคากลางและการคำนาณราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นทางถนนลูกรังรอบดอยจระเข้ หมู่ที่ 5  บ้านชะลาด  จำนวน 3 จุด  ตามรายละเอียดที่กำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 16.24 น. โดย คุณ ธนากร ไร่นุ่น

ผู้เข้าชม 68 ท่าน