หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
โครงการค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว  
 

การสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความสุข ด้วยการสร้างความผูกพันที่ดีต่อกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง จัดโครงการค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว
ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2561
ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดความตระหนักที่ว่าการจะสร้างครอบครัวให้อบอุ่น และมีความสุขได้นั้น สมาชิกในครอบครัวต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างจริงจัง
2.เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งที่ยังบกพร่องของตนเองให้ดีขึ้นเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น
3.เพื่อเตรียมความพร้อมครอบครัวให้เข้มแข็ง

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก จำนวน 25 ครอบครัว เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสมาชิกในครอบครัว และระหว่างครอบครัว

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม จำนวน 2 วัน
กิจกรรมที่ 1 การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องครอบครัว
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสานสัมพันธ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2561 เวลา 15.29 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 425 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย