กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 
   
 
 
ประกาศประชาสัมพันธ์การปรับปรุงราคากลางและรายละเอีย
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายหลังวัดสัมเกลี้ยง หมู่ที่ 3  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ขอประกาศประชาสัมพันธ์การปรับปรุงราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายหลังวัดสัมเกลี้ยง หมู่ที่ 3 บ้านหินโค้ว  รายละเอียดปรากฏตามประกาศและเอกสารแนบประกาศฉบับนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 16.55 น. โดย คุณ ธนากร ไร่นุ่น

ผู้เข้าชม 68 ท่าน