กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 
   
 
 
ประกาศประชาสัมพันธ์การปรับปรุงราคากลางและรายละเอีย
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการสิ่งสาธารณูปโภค ภายในหมู่ที่ 2 บ้านป่ามะม่วง จำนวน 3 โครงการ  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ขอประกาศประชาสัมพันธ์การปรับปรุงราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการสิ่งสาธารณูปโภค ภายในหมู่ที่ 2 บ้านป่ามะม่วง จำนวน 3 โครงการ  รายละเอียดปรากฏตามประกาศและเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 17.01 น. โดย คุณ ธนากร ไร่นุ่น

ผู้เข้าชม 57 ท่าน