กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 
   
 
 
 
โครงการ \"รวมพลังตากรักษ์ความสะอาด\"  
 

การขับเคลื่อนโครงการ \"รวมพลังตากรักษ์ความสะอาด\"

ตามที่จังหวัด ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการ \"รวมพลังตากรักษ์ความสะอาด\" เพื่อบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน องค์กรต่างๆ อาสาสมัคร และภาคีเครือข่ายจิตอาสา การมีส่วนร่วมในการสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทัศนียภาพเมืองตาก ให้มีความเรียบร้อยสวยงาม

เพื่อให้พื้นที่และทางสาธารณะโดยรอบตัวเมืองตาก เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม จังหวัดจึงกำหนดจัดให้มีพิธีเปิดโครงการ \"รวมพลังตากรักษ์ความสะอาด\" ในวันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น.  
ณ บริเวณลานหน้าอาคารศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและสินค้า OTOP หนองมณีบรรพต อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วงเข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว และหลังจากพิธีเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มาร่วมกันทำความสะอาดหาดทรายทองแม่ปิงเมืองตาก ฝั่งตำบลป่ามะม่วง

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 10.45 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 108 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย