หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ \"การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ\"  
 

กิจกรรมการเรียนรู้ \"การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ\"

21 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่ามะม่วง
ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.ป่ามะม่วง

จัดกิจกรรมทำกระทงเนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561

เด็กๆ ได้เรียนรู้การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ด้วยตนเอง และได้ทดลองลอยกระทงในแม่น้ำปิง ณ หาดทรายทองแม่ปิงเมืองตาก ตำบลป่ามะม่วง สร้างประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับเด็ก อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง ่

การสอนลูกเรื่องวันลอยกระทง (Teaching children about Loy Krathong) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้เกี่ยวกับวันที่ปฏิบัติตามประเพณีที่กำหนดไว้ในวันเพ็ญเดือนสิบสองตามปฏิทินจันทรคติไทย ในวันนี้ผู้คนจะทำกระทงที่ประดิษฐ์อย่างสวยงามพร้อมดอกไม้ธูปเทียน นำไปลอยที่แม่น้ำเพื่อบูชาแม่น้ำที่ให้น้ำเลี้ยงชีวิตมาตลอดปี และขอขมาแม่น้ำที่บางครั้งอาจจะนำสิ่งสกปรกทิ้งลงแม่น้ำ ทั้งนี้ สังคมที่มีอารยธรรมจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนในสังคมได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา จุดมุ่งหมายของการมีประเพณีคือ การอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และคนกับสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นปกติสุข การสร้างสรรค์ประเพณีของคนจะเกิดจากการทำกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบต่อๆ กันมาจนเป็นเอกลักษณ์ และมีความสำคัญต่อสังคม สิ่งที่มีอิทธิพลต่อประเพณีคือ สิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีแบบปฏิบัติที่หลากหลายเข้ามาผสมผสานในการดำเนินชีวิต ประเพณีจึงเป็นวิถีของการดำเนินชีวิตของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศาสนา สังคมไทยจะได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธ เราจึงเห็นการปฏิบัติตนของคนในสังคมไทยในประเพณีต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้คนปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมต่างๆ ประเพณีลอยกระทงก็เช่นกัน กิจกรรมลอยกระทงมีสาระที่น่าสนใจเหมาะที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ย. 2561 เวลา 13.55 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 245 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย