หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
โึครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลป่ามะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลป่ามะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ หาดทรายทอง ตำบลป่ามะม่วง

งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ของจังหวัดตาก เป็นงานประเพณีที่นำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน และงานศิลปวัฒนธรรมมาหล่อหลอมรวมกันจนเกิดเป็นรูปแบบที่โดดเด่น ได้มีการสืบทอดกันมาเป็นเวลานานหลายชั่วอายุคน ซึ่งจะแตกต่างกับงานประเพณีลอยกระทงของจังหวัดอื่น เพราะส่วนประกอบของกระทงจะมีการนำกะลามะพร้าวมาใช้เป็นส่วนใหญ่ เหตุที่มีการนำเอากะลามาเป็นส่วนประกอบนั้น เนื่องมาจากชาวเมืองตากมีการนำเอามะพร้าวมาแปรรูปทำเป็นอาหารว่างที่เรียกว่า \\\\\\\"เมี่ยง\\\\\\\" โดยถือเป็นอาหารที่ชาวเมืองตากรับประทานเป็นประจำหลังอาหาร ซึ่งมีมะพร้าว ถั่วลิสง ใบเมี่ยงหลัก เป็นส่วนประกอบหลัก นอกจากทำเพื่อรับประทานกันเองภายในครอบครัวแล้ว ยังมีการนำมาขายเป็นอาหารพื้นเมืองและได้รับความนิยมในภาคเหนือโดยทั่วไป กรรมวิธีในการแปรรูปมะพร้าวเป็น \\\\\\\"เมี่ยง\\\\\\\" นั้น มีการขูดเอามะพร้าวมาทำ ส่วนกะลามะพร้าวจะถูกทิ้งไว้ในบริเวณบ้านเป็นจำนวนมาก ไม่มีการเอามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

ครั้นถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินทางจันทรคติ) ประมาณเดือนพฤศจิกายน ชาวบ้านจึงได้ทดลองนำกะลาด้านที่ไม่มีรูมาทำเป็นกระทง โดยเอากะลามาขัดถูจนสะอาด ตกแต่งลวดลายให้สวยงาม ภายในกะลาใส่ด้วยด้ายที่พื้นเป็นรูปตีนกา แล้วหล่อเทีียนขี้ผึ้ง ซึ่งนำมาจากเทียนจำนำพรรษาที่พระสงฆ์จุดเพื่อทำพิธีสวดมนต์ในโบสถ์วิหารตลอดสามเดือน หลังจากออกพรรษาชาวบ้านจะนำเทียนขี้ผึ้งเหล่านั้นมาหล่อในกะลา ซึ่งถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสิริมงคลแก่ผู้นำไปลอย ก่อนที่จะปล่อยลงในแม่น้ำปิง ประกอบกับแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านจังหวัดตากเกิดสันทรายใต้น้ำ ทำให้เกิดร่องน้ำที่สวยงามเป็นธรรมชาติ เมื่อนำกระทงกะลาลงลอยกระทงกะลาจะไหลไปตามร่องน้ำดังกล่าว ทำให้ดูเป็นสายอย่างต่อเนื่องจนสุดสายตา ซึ่งไฟในกะลาจะส่องแสงระยิบระยับเต็มท้องน้ำ อนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงที่จังหวัดตากได้กำหนด

จากการสืบทอดประเพณีลอยกระทง ผนวกกับพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542) มาตรา 67 (8) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องกระทำ คือ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วงเป็นตำบลที่มีแม่น้ำปิงที่ไหลผ่าน และมีหาดทรายที่สวยงาม เรียกว่า \"หาดทรายทอง\" ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้จัดงานอนุรักษ์และสานประเพณีลอยกระทงตำบลป่ามะม่วงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ย. 2561 เวลา 14.22 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 226 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย