หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้  
 

วันที่ 4 ธันวาคม 2561
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วงลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ในตำบลป่ามะม่วง ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ละหมู่บ้าน เพื่อสอบถามปัญหาและความต้องการเบื้องต้น นำมาเป็นข้อมูลเพื่อประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือต่อไป

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน
การส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินชีวิตของชุมชนและสังคมให้สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และยกระดับฐานะความเป็นอยู่ พร้อมเสริมสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืน

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 16.16 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 280 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/35

ลำดับภาพที่ 2/35

ลำดับภาพที่ 3/35

ลำดับภาพที่ 4/35

ลำดับภาพที่ 5/35

ลำดับภาพที่ 6/35

ลำดับภาพที่ 7/35

ลำดับภาพที่ 8/35

ลำดับภาพที่ 9/35

ลำดับภาพที่ 10/35

ลำดับภาพที่ 11/35

ลำดับภาพที่ 12/35

ลำดับภาพที่ 13/35

ลำดับภาพที่ 14/35

ลำดับภาพที่ 15/35

ลำดับภาพที่ 16/35

ลำดับภาพที่ 17/35

ลำดับภาพที่ 18/35

ลำดับภาพที่ 19/35

ลำดับภาพที่ 20/35

ลำดับภาพที่ 21/35

ลำดับภาพที่ 22/35

ลำดับภาพที่ 23/35

ลำดับภาพที่ 24/35

ลำดับภาพที่ 25/35

ลำดับภาพที่ 26/35

ลำดับภาพที่ 27/35

ลำดับภาพที่ 28/35

ลำดับภาพที่ 29/35

ลำดับภาพที่ 30/35

ลำดับภาพที่ 31/35

ลำดับภาพที่ 32/35

ลำดับภาพที่ 33/35

ลำดับภาพที่ 34/35

ลำดับภาพที่ 35/35
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-513-001
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10