หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้  
 

วันที่ 4 ธันวาคม 2561
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วงลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ในตำบลป่ามะม่วง ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ละหมู่บ้าน เพื่อสอบถามปัญหาและความต้องการเบื้องต้น นำมาเป็นข้อมูลเพื่อประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือต่อไป

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน
การส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินชีวิตของชุมชนและสังคมให้สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และยกระดับฐานะความเป็นอยู่ พร้อมเสริมสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืน

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 16.16 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 258 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย