หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ่์กอสร้าง จำนวน ๒ รายการ  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ขอประกาศประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ่์กอสร้าง จำนวน ๒ รายการ ได้แก
๑. ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนขกรีต (SLUMP TEST SET)  จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม (เหล็ก)  จำนวน ๑ ชุด
    ตามคุณลักษณะเฉพาะแต่ละรายการที่องค์การบริหารส่วตำบลป่ามะม่วงกำหนด  รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดประกาศนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 22.56 น. โดย คุณ ธนากร ไร่นุ่น

ผู้เข้าชม 55 ท่าน