หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ (รถบัส) ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่่นั่่ง จำนวน ๑ คัน เป็นเวลา ๓ วัน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ขอประกาศประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ (รถบัส) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ แบบ ๒ ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง/คัน จำนวน ๑ คัน พร้อมค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดินทางไป – กลับ ระหว่างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  และเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (เทศบาลเมืองท่าช้าง และเทศบาลเมืองท่าใหม่) และเขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง)  พร้อมพนักงานขับรถยนต์ที่มีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยต้องการงานจ้างดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลาประมาณไม่เกิน ๒๐.๐๐ น. จนถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (กลังถึงที่ทำการ อบต.ป่ามะม่วงดดยปลอดภัย) ในเวลาประมาณ 23.00 น. หรือจนกว่าจะเดินทางถึงที่ทำการฯโดยปลอดภัย (รวมเป็นเวลา ๓ วัน)  ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี ๒๕๖๒

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 16.27 น. โดย คุณ ธนากร ไร่นุ่น

ผู้เข้าชม 41 ท่าน