หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
โครงการ \"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒\"  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ดำเนินการจัดโครงการ \\\"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒\\\" ขึ้น เพื่อเป็นสร้างกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน

วันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2562 เวลา 16.18 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 58 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย