หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญา กรณีการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่ีกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ขอประกาศประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญา กรณีการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่ีกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียดปรากฏตามประกาศนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 19.54 น. โดย คุณ ธนากร ไร่นุ่น

ผู้เข้าชม 35 ท่าน