หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖1  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ขอประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑  รายละเอียดปรากฏตามประกาศและเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 00.43 น. โดย คุณ ธนากร ไร่นุ่น

ผู้เข้าชม 47 ท่าน