หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (๖๙ วันทำการ ) จำนวนนม ยู.เอช.ที. ๒๖,๐๘๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ขอประกาศประชาสัมพันธ์ ผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดนมสด ยู.เอช.ที.แบบบรรจุกล่อง ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๒๖,๐๘๒ กล่อง สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวมจำนวน ๓๗๘ คน ของถานศึกษาในเขตตำบลป่ามะม่วง จำนวน ๔ แห่ง ได้มีอาหารเสริม (นม) ดื่มในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ เป็นเวลา ๖๙ วันทำการ (1 ก.ค. 62 - 9 ต.ค. 62) รวมจำนวนนม ยู.เอช.ที. ๒๖,๐๘๒ กล่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 14.42 น. โดย คุณ ธนากร ไร่นุ่น

ผู้เข้าชม 40 ท่าน