หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษาตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ. 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการงานส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยกำหนดจัดงานในวันอังคาร ที่ ๙ เดือนกรกฎาคม 2562 กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา จำนวน 3  ต้น ประกอบพิธี ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง และในวันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562 จัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา โดยเริ่มขบวนแห่ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านปากร้อง เพื่อน้อมนำถวายเทียนจำนำพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อนำไปถวายยังวัดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลป่ีามะม่วง ได้แก่ วัดอัมพวัน วัดส้มเกลี้ยง วัดโคกเจดีย์ เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาของไทย ให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยกัน สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรรมไทยให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ถือปฏิบัติสืบไป

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ค. 2562 เวลา 15.13 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 65 ท่าน