หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

จัดโครงการงานส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษาตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ.2562

โดย...กำหนดจัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาขึ้น ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 จำนวน 3 ต้น ประกอบพิธี ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

น้อมนำถวายเทียนจำนำพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อนำไปถวายยังวัดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง ได้แก่ วัดอัมพวัน วัดส้มเกลี้ยง และวัดโคกเจดีย์ เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาของไทยให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชน ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยกัน สร้้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชนและปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยให้กับเด็กและเยาวชนได้ถือปฏิบัติสืบไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 16.05 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย