หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

จัดโครงการงานส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษาตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ.2562

โดย...กำหนดจัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาขึ้น ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 จำนวน 3 ต้น ประกอบพิธี ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

น้อมนำถวายเทียนจำนำพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อนำไปถวายยังวัดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง ได้แก่ วัดอัมพวัน วัดส้มเกลี้ยง และวัดโคกเจดีย์ เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาของไทยให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชน ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยกัน สร้้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชนและปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยให้กับเด็กและเยาวชนได้ถือปฏิบัติสืบไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 16.05 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 54 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/155

ลำดับภาพที่ 2/155

ลำดับภาพที่ 3/155

ลำดับภาพที่ 4/155

ลำดับภาพที่ 5/155

ลำดับภาพที่ 6/155

ลำดับภาพที่ 7/155

ลำดับภาพที่ 8/155

ลำดับภาพที่ 9/155

ลำดับภาพที่ 10/155

ลำดับภาพที่ 11/155

ลำดับภาพที่ 12/155

ลำดับภาพที่ 13/155

ลำดับภาพที่ 14/155

ลำดับภาพที่ 15/155

ลำดับภาพที่ 16/155

ลำดับภาพที่ 17/155

ลำดับภาพที่ 18/155

ลำดับภาพที่ 19/155

ลำดับภาพที่ 20/155

ลำดับภาพที่ 21/155

ลำดับภาพที่ 22/155

ลำดับภาพที่ 23/155

ลำดับภาพที่ 24/155

ลำดับภาพที่ 25/155

ลำดับภาพที่ 26/155

ลำดับภาพที่ 27/155

ลำดับภาพที่ 28/155

ลำดับภาพที่ 29/155

ลำดับภาพที่ 30/155

ลำดับภาพที่ 31/155

ลำดับภาพที่ 32/155

ลำดับภาพที่ 33/155

ลำดับภาพที่ 34/155

ลำดับภาพที่ 35/155

ลำดับภาพที่ 36/155

ลำดับภาพที่ 37/155

ลำดับภาพที่ 38/155

ลำดับภาพที่ 39/155

ลำดับภาพที่ 40/155

ลำดับภาพที่ 41/155

ลำดับภาพที่ 42/155

ลำดับภาพที่ 43/155

ลำดับภาพที่ 44/155

ลำดับภาพที่ 45/155

ลำดับภาพที่ 46/155

ลำดับภาพที่ 47/155

ลำดับภาพที่ 48/155

ลำดับภาพที่ 49/155

ลำดับภาพที่ 50/155

ลำดับภาพที่ 51/155

ลำดับภาพที่ 52/155

ลำดับภาพที่ 53/155

ลำดับภาพที่ 54/155

ลำดับภาพที่ 55/155

ลำดับภาพที่ 56/155

ลำดับภาพที่ 57/155

ลำดับภาพที่ 58/155

ลำดับภาพที่ 59/155

ลำดับภาพที่ 60/155

ลำดับภาพที่ 61/155

ลำดับภาพที่ 62/155

ลำดับภาพที่ 63/155

ลำดับภาพที่ 64/155

ลำดับภาพที่ 65/155

ลำดับภาพที่ 66/155

ลำดับภาพที่ 67/155

ลำดับภาพที่ 68/155

ลำดับภาพที่ 69/155

ลำดับภาพที่ 70/155

ลำดับภาพที่ 71/155

ลำดับภาพที่ 72/155

ลำดับภาพที่ 73/155

ลำดับภาพที่ 74/155

ลำดับภาพที่ 75/155

ลำดับภาพที่ 76/155

ลำดับภาพที่ 77/155

ลำดับภาพที่ 78/155

ลำดับภาพที่ 79/155

ลำดับภาพที่ 80/155

ลำดับภาพที่ 81/155

ลำดับภาพที่ 82/155

ลำดับภาพที่ 83/155

ลำดับภาพที่ 84/155

ลำดับภาพที่ 85/155

ลำดับภาพที่ 86/155

ลำดับภาพที่ 87/155

ลำดับภาพที่ 88/155

ลำดับภาพที่ 89/155

ลำดับภาพที่ 90/155

ลำดับภาพที่ 91/155

ลำดับภาพที่ 92/155

ลำดับภาพที่ 93/155

ลำดับภาพที่ 94/155

ลำดับภาพที่ 95/155

ลำดับภาพที่ 96/155

ลำดับภาพที่ 97/155

ลำดับภาพที่ 98/155

ลำดับภาพที่ 99/155

ลำดับภาพที่ 100/155

ลำดับภาพที่ 101/155

ลำดับภาพที่ 102/155

ลำดับภาพที่ 103/155

ลำดับภาพที่ 104/155

ลำดับภาพที่ 105/155

ลำดับภาพที่ 106/155

ลำดับภาพที่ 107/155

ลำดับภาพที่ 108/155

ลำดับภาพที่ 109/155

ลำดับภาพที่ 110/155

ลำดับภาพที่ 111/155

ลำดับภาพที่ 112/155

ลำดับภาพที่ 113/155

ลำดับภาพที่ 114/155

ลำดับภาพที่ 115/155

ลำดับภาพที่ 116/155

ลำดับภาพที่ 117/155

ลำดับภาพที่ 118/155

ลำดับภาพที่ 119/155

ลำดับภาพที่ 120/155

ลำดับภาพที่ 121/155

ลำดับภาพที่ 122/155

ลำดับภาพที่ 123/155

ลำดับภาพที่ 124/155

ลำดับภาพที่ 125/155

ลำดับภาพที่ 126/155

ลำดับภาพที่ 127/155

ลำดับภาพที่ 128/155

ลำดับภาพที่ 129/155

ลำดับภาพที่ 130/155

ลำดับภาพที่ 131/155

ลำดับภาพที่ 132/155

ลำดับภาพที่ 133/155

ลำดับภาพที่ 134/155

ลำดับภาพที่ 135/155

ลำดับภาพที่ 136/155

ลำดับภาพที่ 137/155

ลำดับภาพที่ 138/155

ลำดับภาพที่ 139/155

ลำดับภาพที่ 140/155

ลำดับภาพที่ 141/155

ลำดับภาพที่ 142/155

ลำดับภาพที่ 143/155

ลำดับภาพที่ 144/155

ลำดับภาพที่ 145/155

ลำดับภาพที่ 146/155

ลำดับภาพที่ 147/155

ลำดับภาพที่ 148/155

ลำดับภาพที่ 149/155

ลำดับภาพที่ 150/155

ลำดับภาพที่ 151/155

ลำดับภาพที่ 152/155

ลำดับภาพที่ 153/155

ลำดับภาพที่ 154/155

ลำดับภาพที่ 155/155
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-513-001
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10