หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
กิจกรรมปรับปรุง/ซ่อมแซมสภาพบ้านผู้พิการ/ผู้สูงอาย หมู่ที่ 6 บ้านปากร้อง  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ รวมไปถึงประชาชนทุกคน

ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านผู้สูงอาย/ผู้พิการ ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านปากร้อง

คนพิการเป็นผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวเช่น แขนหรือขาใช้การไม่ได้ และผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จีงทำให้ \"สมรรถนะ\" หรือความสามารถในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันลดลง เช่น เข้าห้องน้ำ อาบน้ำ รับประทานอาหาร พักผ่อน นอน หรือทำงาน การปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับ \"สมรรถนะ\" ที่เปลี่ยนไปของคนพิการและผู้สูงอายุ จึงเป็นการช่วยให้คนพิการและผู้สูงอายุ สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิม หรือใกล้เคียงกับกิจกรรมที่เคยทำได้

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นเคยเสมอมา

สนับสนุนงบประมาณ โดย...สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์จังหวัดตาก

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ย. 2562 เวลา 09.24 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย