หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
ตรวจและติดตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อุดหนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ตรวจและติดตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อุดหนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 25 กันยายน 2562
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง

1. โครงการเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง
2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (ค่ายธรรมะ) ที่วัดอัมพวัน หมู่ที่ 2 ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
3. โครงการครูจ้างสอนดนตรี โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
5. โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ย. 2562 เวลา 09.56 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/29

ลำดับภาพที่ 2/29

ลำดับภาพที่ 3/29

ลำดับภาพที่ 4/29

ลำดับภาพที่ 5/29

ลำดับภาพที่ 6/29

ลำดับภาพที่ 7/29

ลำดับภาพที่ 8/29

ลำดับภาพที่ 9/29

ลำดับภาพที่ 10/29

ลำดับภาพที่ 11/29

ลำดับภาพที่ 12/29

ลำดับภาพที่ 13/29

ลำดับภาพที่ 14/29

ลำดับภาพที่ 15/29

ลำดับภาพที่ 16/29

ลำดับภาพที่ 17/29

ลำดับภาพที่ 18/29

ลำดับภาพที่ 19/29

ลำดับภาพที่ 20/29

ลำดับภาพที่ 21/29

ลำดับภาพที่ 22/29

ลำดับภาพที่ 23/29

ลำดับภาพที่ 24/29

ลำดับภาพที่ 25/29

ลำดับภาพที่ 26/29

ลำดับภาพที่ 27/29

ลำดับภาพที่ 28/29

ลำดับภาพที่ 29/29
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-513-001
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10