หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ.2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ.2562
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ณ หาดทรายทองแม่น้ำปิง ตำบลป่ามะม่วง

วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญทางศาสนาฮินดูวันหนึ่งของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา มักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ บางปีเทศกาลลอยกระทงจะตรงกับเดือนตุลาคม เช่นปี พ.ศ. 2544 วันลอยกระทงปีนั้นตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม และจะมาตรงกันอีกครั้งในปี พ.ศ. 2563

ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไป นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคา

เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีลอยกระทง ผนวกกับพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) มาตรา 67 (๘) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องกระทำ คือ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วงเป็นตำบลที่มีแม่น้ำปิงไหลผ่าน และมีหาดทรายที่สวยงาม เรียกว่า \"หาดทรายทอง\" ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้จัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ.2562

ได้รับเกียรติจาก นายนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

วันจันทร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน 2562
เวลา 17.00 น.     ขบวนกระทงผ้าป่าน้ำทุกขบวนพร้อมกัน ณ บริเวณจุดตั้งขบวน (หมู่ที่ 6 บ้านปากร้อง) วงดุรยางค์โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง นำหน้าขบวน
เวลา 18.00 น.     เริ่มเคลื่อนขบวนมายังบริเวณสถานที่จัดงาน ณ ริมหาดทรายทอง
เวลา 20.00 น.     ทุกขบวนเคลื่อนขบวนมาถึงยังบริเวณสถานที่จัดงาน
                        พิธีเปิดการจัดงาน และพิธีถวายผ้าป่าน้ำ
เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป   เริ่มกิจกรรมบนเวที
                        กิจกรรมการแสดงบนเวที
                        การประกวดนางนพมาศ

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 16.06 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 3 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย