หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ.2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ.2562
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ณ หาดทรายทองแม่น้ำปิง ตำบลป่ามะม่วง

วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญทางศาสนาฮินดูวันหนึ่งของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา มักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ บางปีเทศกาลลอยกระทงจะตรงกับเดือนตุลาคม เช่นปี พ.ศ. 2544 วันลอยกระทงปีนั้นตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม และจะมาตรงกันอีกครั้งในปี พ.ศ. 2563

ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไป นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคา

เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีลอยกระทง ผนวกกับพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) มาตรา 67 (๘) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องกระทำ คือ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วงเป็นตำบลที่มีแม่น้ำปิงไหลผ่าน และมีหาดทรายที่สวยงาม เรียกว่า \"หาดทรายทอง\" ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้จัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ.2562

ได้รับเกียรติจาก นายนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

วันจันทร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน 2562
เวลา 17.00 น.     ขบวนกระทงผ้าป่าน้ำทุกขบวนพร้อมกัน ณ บริเวณจุดตั้งขบวน (หมู่ที่ 6 บ้านปากร้อง) วงดุรยางค์โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง นำหน้าขบวน
เวลา 18.00 น.     เริ่มเคลื่อนขบวนมายังบริเวณสถานที่จัดงาน ณ ริมหาดทรายทอง
เวลา 20.00 น.     ทุกขบวนเคลื่อนขบวนมาถึงยังบริเวณสถานที่จัดงาน
                        พิธีเปิดการจัดงาน และพิธีถวายผ้าป่าน้ำ
เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป   เริ่มกิจกรรมบนเวที
                        กิจกรรมการแสดงบนเวที
                        การประกวดนางนพมาศ

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 16.06 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/65

ลำดับภาพที่ 2/65

ลำดับภาพที่ 3/65

ลำดับภาพที่ 4/65

ลำดับภาพที่ 5/65

ลำดับภาพที่ 6/65

ลำดับภาพที่ 7/65

ลำดับภาพที่ 8/65

ลำดับภาพที่ 9/65

ลำดับภาพที่ 10/65

ลำดับภาพที่ 11/65

ลำดับภาพที่ 12/65

ลำดับภาพที่ 13/65

ลำดับภาพที่ 14/65

ลำดับภาพที่ 15/65

ลำดับภาพที่ 16/65

ลำดับภาพที่ 17/65

ลำดับภาพที่ 18/65

ลำดับภาพที่ 19/65

ลำดับภาพที่ 20/65

ลำดับภาพที่ 21/65

ลำดับภาพที่ 22/65

ลำดับภาพที่ 23/65

ลำดับภาพที่ 24/65

ลำดับภาพที่ 25/65

ลำดับภาพที่ 26/65

ลำดับภาพที่ 27/65

ลำดับภาพที่ 28/65

ลำดับภาพที่ 29/65

ลำดับภาพที่ 30/65

ลำดับภาพที่ 31/65

ลำดับภาพที่ 32/65

ลำดับภาพที่ 33/65

ลำดับภาพที่ 34/65

ลำดับภาพที่ 35/65

ลำดับภาพที่ 36/65

ลำดับภาพที่ 37/65

ลำดับภาพที่ 38/65

ลำดับภาพที่ 39/65

ลำดับภาพที่ 40/65

ลำดับภาพที่ 41/65

ลำดับภาพที่ 42/65

ลำดับภาพที่ 43/65

ลำดับภาพที่ 44/65

ลำดับภาพที่ 45/65

ลำดับภาพที่ 46/65

ลำดับภาพที่ 47/65

ลำดับภาพที่ 48/65

ลำดับภาพที่ 49/65

ลำดับภาพที่ 50/65

ลำดับภาพที่ 51/65

ลำดับภาพที่ 52/65

ลำดับภาพที่ 53/65

ลำดับภาพที่ 54/65

ลำดับภาพที่ 55/65

ลำดับภาพที่ 56/65

ลำดับภาพที่ 57/65

ลำดับภาพที่ 58/65

ลำดับภาพที่ 59/65

ลำดับภาพที่ 60/65

ลำดับภาพที่ 61/65

ลำดับภาพที่ 62/65

ลำดับภาพที่ 63/65

ลำดับภาพที่ 64/65

ลำดับภาพที่ 65/65
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-513-001
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10