หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและสิ่งเสพติดในเด็กและเยาวชนตำบลป่ามะม่วง  
 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและสิ่งเสพติดในเด็กและเยาวชนตำบลป่ามะม่วง
วันเสาร์ ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
สนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ และส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อร่างกายและจิตใจของแม่และเด็ก โดยพบอัตราการตั้งครรภ์ของหญิงสาวที่มีอายุระหว่าง 15-19 ปี จำนวนเพิ่มมากขึ้น จาก 112,509 ราย หรือร้อยละ 49.7 ต่อหญิงที่มีอายุระหว่าง 15-19 ปี ใน 1,000 ราย ภายหลังต่อมาในปี พ.ศ. 2559 พบเป็นจำนวน 119,828 ราย หรือร้อยละ 51.1 ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

จากข้อมูลสำนักทะเบียน อำเภอเมืองตาก ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 กล่าวว่า ตำบลป่ามะม่วงมีเด็กและเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น 1,294 คน แบ่งเป็นเด็กปฐมวัย ช่วงอายุระหว่าง 0-5 ปี จำนวน 224 คน ช่วงอายุระหว่าง 6-15 ปี จำนวน 467 คน และช่วงอายุระหว่าง 16-25 ปี จำนวน 603 คน

จากข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561 อัตราการคลอดมีชีพของหญิงวัยรุ่น (ช่วงอายุระหว่าง 15-19 ปี) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะลาด กล่าวว่า จำนวนผู้หญิงช่วงอายุระหว่าง 15-19 ปี จำนวนทั้งสิ้น 183 คน ตั้งครรภ์และคลอดมีชีพ จำนวน 3 คน โดยในความเป็นจริงแล้วนั้น ช่วงวัยดังกล่าวไม่พร้อมต่อการมีบุตร ครอบครัว และภาระรายจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร เพราะช่วงวัยนี้ยังคงต้องเข้ารับการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด ฉะนั้น หากมีหญิงตั้งครรภ์และคลอดบุตรมากขึ้นเท่าใด ก็จะส่งผลและเกิดปัญหามากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิงเหล่านี้ เมื่อรายจ่ายมากขึ้นก็ย่อมต้องเพิ่มรายได้ให้มากกว่า ความยากจนเป็นสาเหตุที่ผลักดันให้หญิงและเด็กตกอยู่ในสภาพถูกค้า

นอกจากนี้ ปัญหาสิ่งเสพติดในเยาวชน เป็นปัญหาที่ไม่ว่าใครก็ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากสิ่งเสพติดอาจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ได้มากมาย

สภาเด็กและเยาวชนตำบลป่ามะม่วง จึงเล็งเห็นความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กและเยาวชนเป็นอนาคตของชาติ หากสร้างให้เด็กและเยาวชนแข็งแกร่งและแข็งแรง แน่นอนว่าอนาคตของประเทศก็จะเป็นเช่นนั้น จึงจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและสิ่งเสพติดในเด็กและเยาวชนตำบลป่ามะม่วง

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการ ณ เริ่มเคลื่อนขบวนจากหน้าวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้ามายังซุ้มประตูทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง หลังจากผ่านที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง แล้วเลี้ยวขวาผ่านถนนสายกลางของหมู่ที่ 3 มายังหน้าวัดอัมพวัน และเลี้ยวขวากลับมายังที่เริ่มต้นขบวน

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ ดำเนินการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

- พิธีเปิดโครงการ
- การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและแนวทางการแก้ไขปัญหา  วิทยากร : คุณเอมอร เพ็ชรสังหาร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
- การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง วัยรุ่นกับความเสี่ยงต่อสิ่งเสพติด  วิทยากร : คุณอนุวัฒน์ บัวปาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ธ.ค. 2562 เวลา 16.40 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 69 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/60

ลำดับภาพที่ 2/60

ลำดับภาพที่ 3/60

ลำดับภาพที่ 4/60

ลำดับภาพที่ 5/60

ลำดับภาพที่ 6/60

ลำดับภาพที่ 7/60

ลำดับภาพที่ 8/60

ลำดับภาพที่ 9/60

ลำดับภาพที่ 10/60

ลำดับภาพที่ 11/60

ลำดับภาพที่ 12/60

ลำดับภาพที่ 13/60

ลำดับภาพที่ 14/60

ลำดับภาพที่ 15/60

ลำดับภาพที่ 16/60

ลำดับภาพที่ 17/60

ลำดับภาพที่ 18/60

ลำดับภาพที่ 19/60

ลำดับภาพที่ 20/60

ลำดับภาพที่ 21/60

ลำดับภาพที่ 22/60

ลำดับภาพที่ 23/60

ลำดับภาพที่ 24/60

ลำดับภาพที่ 25/60

ลำดับภาพที่ 26/60

ลำดับภาพที่ 27/60

ลำดับภาพที่ 28/60

ลำดับภาพที่ 29/60

ลำดับภาพที่ 30/60

ลำดับภาพที่ 31/60

ลำดับภาพที่ 32/60

ลำดับภาพที่ 33/60

ลำดับภาพที่ 34/60

ลำดับภาพที่ 35/60

ลำดับภาพที่ 36/60

ลำดับภาพที่ 37/60

ลำดับภาพที่ 38/60

ลำดับภาพที่ 39/60

ลำดับภาพที่ 40/60

ลำดับภาพที่ 41/60

ลำดับภาพที่ 42/60

ลำดับภาพที่ 43/60

ลำดับภาพที่ 44/60

ลำดับภาพที่ 45/60

ลำดับภาพที่ 46/60

ลำดับภาพที่ 47/60

ลำดับภาพที่ 48/60

ลำดับภาพที่ 49/60

ลำดับภาพที่ 50/60

ลำดับภาพที่ 51/60

ลำดับภาพที่ 52/60

ลำดับภาพที่ 53/60

ลำดับภาพที่ 54/60

ลำดับภาพที่ 55/60

ลำดับภาพที่ 56/60

ลำดับภาพที่ 57/60

ลำดับภาพที่ 58/60

ลำดับภาพที่ 59/60

ลำดับภาพที่ 60/60
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 061-270-7755
และ 061-270-7744
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10