หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
โครงการบูรณาการตั้งจุดร่วมบริการประชาชนช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ (7 วันอันตราย) และกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6
กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
ลำดับภาพที่ 5/6
กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการบูรณาการตั้งจุดร่วมบริการประชาชนช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ( 7 วันอันตราย ) ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563
ในเขตพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
โดย...องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
พิธีเปิดโครงการฯ วันที่ 27 ธันวาคม 2562
ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมู่ที่ 3 ตำบลป่ามะม่วง
โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมือง มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ตามมติ ครม. ได้กำหนดให้ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นช่วง 7 วันอันตราย เนื่องจากเป็นช่วงประชาชนใช้รถใช้ถนน เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ

เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นองค์กรหลัก ของรัฐบาลในการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 นั้น มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ และภาคประชาสังคมในการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ตลอดจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชน โดยยึดถือนโยบาย มติ กฎระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติ

ขอขอบพระคุณ ท่านผู้มีเกียรติทุกๆ ท่าน ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ธ.ค. 2562 เวลา 11.21 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 34 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/44

ลำดับภาพที่ 2/44

ลำดับภาพที่ 3/44

ลำดับภาพที่ 4/44

ลำดับภาพที่ 5/44

ลำดับภาพที่ 6/44

ลำดับภาพที่ 7/44

ลำดับภาพที่ 8/44

ลำดับภาพที่ 9/44

ลำดับภาพที่ 10/44

ลำดับภาพที่ 11/44

ลำดับภาพที่ 12/44

ลำดับภาพที่ 13/44

ลำดับภาพที่ 14/44

ลำดับภาพที่ 15/44

ลำดับภาพที่ 16/44

ลำดับภาพที่ 17/44

ลำดับภาพที่ 18/44

ลำดับภาพที่ 19/44

ลำดับภาพที่ 20/44

ลำดับภาพที่ 21/44

ลำดับภาพที่ 22/44

ลำดับภาพที่ 23/44

ลำดับภาพที่ 24/44

ลำดับภาพที่ 25/44

ลำดับภาพที่ 26/44

ลำดับภาพที่ 27/44

ลำดับภาพที่ 28/44

ลำดับภาพที่ 29/44

ลำดับภาพที่ 30/44

ลำดับภาพที่ 31/44

ลำดับภาพที่ 32/44

ลำดับภาพที่ 33/44

ลำดับภาพที่ 34/44

ลำดับภาพที่ 35/44

ลำดับภาพที่ 36/44

ลำดับภาพที่ 37/44

ลำดับภาพที่ 38/44

ลำดับภาพที่ 39/44

ลำดับภาพที่ 40/44

ลำดับภาพที่ 41/44

ลำดับภาพที่ 42/44

ลำดับภาพที่ 43/44

ลำดับภาพที่ 44/44
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 061-270-7755
และ 061-270-7744
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10