หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
โครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการตำบลป่ามะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฝึกอาชีพการทำขนมวุ้น)  
 

โครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการตำบลป่ามะม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การทำขนมวุ้น

วันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง (ศพอส.)

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการในท้องถิ่น โดยสามารถก่อให้เกิดรายได้และยังเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดรายได้ของผู้พิการและผู้ดูแล ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ การดำเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์กับผู้พิการอย่างทั่วถึงและโดยเท่าเทียม กองสวัสดิการสังคมได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง โดยการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้จัดโครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการตำบลป่ามะม่วง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพการทำขนมวุ้นให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีรายได้ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุด

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 คน

กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินโครงการโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค (D-M-H-T-T) ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 17.03 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/50

ลำดับภาพที่ 2/50

ลำดับภาพที่ 3/50

ลำดับภาพที่ 4/50

ลำดับภาพที่ 5/50

ลำดับภาพที่ 6/50

ลำดับภาพที่ 7/50

ลำดับภาพที่ 8/50

ลำดับภาพที่ 9/50

ลำดับภาพที่ 10/50

ลำดับภาพที่ 11/50

ลำดับภาพที่ 12/50

ลำดับภาพที่ 13/50

ลำดับภาพที่ 14/50

ลำดับภาพที่ 15/50

ลำดับภาพที่ 16/50

ลำดับภาพที่ 17/50

ลำดับภาพที่ 18/50

ลำดับภาพที่ 19/50

ลำดับภาพที่ 20/50

ลำดับภาพที่ 21/50

ลำดับภาพที่ 22/50

ลำดับภาพที่ 23/50

ลำดับภาพที่ 24/50

ลำดับภาพที่ 25/50

ลำดับภาพที่ 26/50

ลำดับภาพที่ 27/50

ลำดับภาพที่ 28/50

ลำดับภาพที่ 29/50

ลำดับภาพที่ 30/50

ลำดับภาพที่ 31/50

ลำดับภาพที่ 32/50

ลำดับภาพที่ 33/50

ลำดับภาพที่ 34/50

ลำดับภาพที่ 35/50

ลำดับภาพที่ 36/50

ลำดับภาพที่ 37/50

ลำดับภาพที่ 38/50

ลำดับภาพที่ 39/50

ลำดับภาพที่ 40/50

ลำดับภาพที่ 41/50

ลำดับภาพที่ 42/50

ลำดับภาพที่ 43/50

ลำดับภาพที่ 44/50

ลำดับภาพที่ 45/50

ลำดับภาพที่ 46/50

ลำดับภาพที่ 47/50

ลำดับภาพที่ 48/50

ลำดับภาพที่ 49/50

ลำดับภาพที่ 50/50
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 061-270-7755
และ 061-270-7744
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10