หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง  
 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เพื่อร่วมพิจารณาและดูแลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนปลักประกันสุขภาพตำบลป่ามะม่วง เพื่อดำเนินการพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบรายงานสรุปสถานะการเงิน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือประจำไตรมาสและประจำปี พิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และร่วมปรึกษาหารือการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2563 เวลา 16.30 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 145 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/28

ลำดับภาพที่ 2/28

ลำดับภาพที่ 3/28

ลำดับภาพที่ 4/28

ลำดับภาพที่ 5/28

ลำดับภาพที่ 6/28

ลำดับภาพที่ 7/28

ลำดับภาพที่ 8/28

ลำดับภาพที่ 9/28

ลำดับภาพที่ 10/28

ลำดับภาพที่ 11/28

ลำดับภาพที่ 12/28

ลำดับภาพที่ 13/28

ลำดับภาพที่ 14/28

ลำดับภาพที่ 15/28

ลำดับภาพที่ 16/28

ลำดับภาพที่ 17/28

ลำดับภาพที่ 18/28

ลำดับภาพที่ 19/28

ลำดับภาพที่ 20/28

ลำดับภาพที่ 21/28

ลำดับภาพที่ 22/28

ลำดับภาพที่ 23/28

ลำดับภาพที่ 24/28

ลำดับภาพที่ 25/28

ลำดับภาพที่ 26/28

ลำดับภาพที่ 27/28

ลำดับภาพที่ 28/28
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 061-270-7755
และ 061-270-7744
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10