หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ. 2563  
 

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ.2563

วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชายไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินทางจันทรคติ ของทุกปี ในปี พ.ศ.2563 นี้ ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นประเพณีที่นำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน และงานศิลปวัฒนธรรมมาหล่อหลอมรวมกันจนเกิดเป็นรูปแบบที่โดดเด่นและถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานหลายชั่วอายุคน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จักต้องส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนในท้องถิ่นมิให้มีการสูญหาย อีกทั้งคนในท้องถิ่นที่ดำรงชีวิตและมีความผูกพันกับสายน้ำมาโดยตลอด โดยนำความเชื่อครั้งโบราณกาล มาผสมผสานเป็นประเพณีขอขมาต่อแม่น้ำคงคา ที่เคยใช้น้ำดื่ม อาบ กิน และเลี้ยงชีพมาช้านาน ประกอบกับการลอยกระทงเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สืบสานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง กำหนดจัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ.2563  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณหาดทรายทองแม่ปิงเมืองตาก ตำบลป่ามะม่วง

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563
เวลา 17.00 น.  ขบวนกระทงผ้าป่าน้ำทุกขบวนพร้อมกัน ณ บริเวณจุดตั้งขบวน
                     หมู่ 6 บ้านปากร้อง (วงดุริยางค์โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง)
เวลา 18.00 น.  เริ่มเคลื่อนขบวนมายังบริเวณสถานที่จัดงาน ณ บริเวณหาดทรายทองแม่ปิง
                     เมืองตาก
เวลา 19.30 น.  ทุกขบวนเคลื่อนขบวนมาถึงยังบริเวณสถานที่จัดงาน
                     พิธีเปิดงาน
                     - คณะผู้บริหาร/สมาชิก อบต./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/หัวหน้าหน่วยงาน
                       พร้อมกันบนเวที
                     - นายก อบต. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
                     - ประธาน (นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก) กล่าวเปิดงาน
                     พิธีถวายผ้าป่าน้ำ
เวลา 20.00 น.  กิจกรรมบนเวที
                     - การแสดงจากผู้สูงอายุ สภาเด็กและเยาวชน ตำบลป่ามะม่วง
                     - การประกวดนางนพมาศ ประจำปี พ.ศ.2563

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ย. 2563 เวลา 13.54 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 39 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 061-270-7755
และ 061-270-7744
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10