หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
โครงการบูรณาการตั้งจุดร่วมบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( 7 วันอันตราย ) ในเขตพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ.2564  
 

โครงการบูรณาการตั้งจุดร่วมบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( 7 วันอันตราย ) ในเขตพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ.2564

#พิธีเปิดโครงการฯ วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564
ณ ริมหาดทรายทองตำบลป่ามะม่วง

ประธานพิธีเปิดโครงการฯ ท่านสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตาก
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นางสำราญ สุบิน ประธาน อปพร. ตำบลป่ามะม่วง

ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกปี เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวมากกว่าในช่วงเวลาปกติ เพราะเป็นวันหยุดยาว จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบการดำเนินงานช่วงเทศกาล โดยแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะพื้นที่ตั้ง ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเคร่งครัด ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน ซึ่งทุกจังหวัดและอำเภอจะได้ซักซ้อมและเตรียมการนำเอามาตรการต่างๆ ตามที่ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันไปสู่การปฏิบัติ โดยในที่ประชุมได้เห็นชอบการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่อ สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ตั้งเป้าหมายจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงเหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเป็นการลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง จึงจัดทำโครงการตั้งจุดร่วมบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( 7 วันอันตราย) ในระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 ขึ้น

#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2564 เวลา 16.14 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 146 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/63

ลำดับภาพที่ 2/63

ลำดับภาพที่ 3/63

ลำดับภาพที่ 4/63

ลำดับภาพที่ 5/63

ลำดับภาพที่ 6/63

ลำดับภาพที่ 7/63

ลำดับภาพที่ 8/63

ลำดับภาพที่ 9/63

ลำดับภาพที่ 10/63

ลำดับภาพที่ 11/63

ลำดับภาพที่ 12/63

ลำดับภาพที่ 13/63

ลำดับภาพที่ 14/63

ลำดับภาพที่ 15/63

ลำดับภาพที่ 16/63

ลำดับภาพที่ 17/63

ลำดับภาพที่ 18/63

ลำดับภาพที่ 19/63

ลำดับภาพที่ 20/63

ลำดับภาพที่ 21/63

ลำดับภาพที่ 22/63

ลำดับภาพที่ 23/63

ลำดับภาพที่ 24/63

ลำดับภาพที่ 25/63

ลำดับภาพที่ 26/63

ลำดับภาพที่ 27/63

ลำดับภาพที่ 28/63

ลำดับภาพที่ 29/63

ลำดับภาพที่ 30/63

ลำดับภาพที่ 31/63

ลำดับภาพที่ 32/63

ลำดับภาพที่ 33/63

ลำดับภาพที่ 34/63

ลำดับภาพที่ 35/63

ลำดับภาพที่ 36/63

ลำดับภาพที่ 37/63

ลำดับภาพที่ 38/63

ลำดับภาพที่ 39/63

ลำดับภาพที่ 40/63

ลำดับภาพที่ 41/63

ลำดับภาพที่ 42/63

ลำดับภาพที่ 43/63

ลำดับภาพที่ 44/63

ลำดับภาพที่ 45/63

ลำดับภาพที่ 46/63

ลำดับภาพที่ 47/63

ลำดับภาพที่ 48/63

ลำดับภาพที่ 49/63

ลำดับภาพที่ 50/63

ลำดับภาพที่ 51/63

ลำดับภาพที่ 52/63

ลำดับภาพที่ 53/63

ลำดับภาพที่ 54/63

ลำดับภาพที่ 55/63

ลำดับภาพที่ 56/63

ลำดับภาพที่ 57/63

ลำดับภาพที่ 58/63

ลำดับภาพที่ 59/63

ลำดับภาพที่ 60/63

ลำดับภาพที่ 61/63

ลำดับภาพที่ 62/63

ลำดับภาพที่ 63/63
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 061-270-7755
และ 061-270-7744
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10