หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
   
 
 

 
โครงการเพิ่มศักยภาพความเข้มเข็งให้กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

โครงการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 15 กันยายน 2564
ณ โอมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จึงดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งให้กับชุมชน (การทำก๋วยเตี๋ยวไทย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของคนในชุมชน และเพื่อสนับสนุนการใช้เวลาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่า

กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ ประชาชนทั่วไปในตำบลป่ามะม่วง รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน คนในชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน คนในชุมชนใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์และมีคุณค่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 17.08 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 164 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/75

ลำดับภาพที่ 2/75

ลำดับภาพที่ 3/75

ลำดับภาพที่ 4/75

ลำดับภาพที่ 5/75

ลำดับภาพที่ 6/75

ลำดับภาพที่ 7/75

ลำดับภาพที่ 8/75

ลำดับภาพที่ 9/75

ลำดับภาพที่ 10/75

ลำดับภาพที่ 11/75

ลำดับภาพที่ 12/75

ลำดับภาพที่ 13/75

ลำดับภาพที่ 14/75

ลำดับภาพที่ 15/75

ลำดับภาพที่ 16/75

ลำดับภาพที่ 17/75

ลำดับภาพที่ 18/75

ลำดับภาพที่ 19/75

ลำดับภาพที่ 20/75

ลำดับภาพที่ 21/75

ลำดับภาพที่ 22/75

ลำดับภาพที่ 23/75

ลำดับภาพที่ 24/75

ลำดับภาพที่ 25/75

ลำดับภาพที่ 26/75

ลำดับภาพที่ 27/75

ลำดับภาพที่ 28/75

ลำดับภาพที่ 29/75

ลำดับภาพที่ 30/75

ลำดับภาพที่ 31/75

ลำดับภาพที่ 32/75

ลำดับภาพที่ 33/75

ลำดับภาพที่ 34/75

ลำดับภาพที่ 35/75

ลำดับภาพที่ 36/75

ลำดับภาพที่ 37/75

ลำดับภาพที่ 38/75

ลำดับภาพที่ 39/75

ลำดับภาพที่ 40/75

ลำดับภาพที่ 41/75

ลำดับภาพที่ 42/75

ลำดับภาพที่ 43/75

ลำดับภาพที่ 44/75

ลำดับภาพที่ 45/75

ลำดับภาพที่ 46/75

ลำดับภาพที่ 47/75

ลำดับภาพที่ 48/75

ลำดับภาพที่ 49/75

ลำดับภาพที่ 50/75

ลำดับภาพที่ 51/75

ลำดับภาพที่ 52/75

ลำดับภาพที่ 53/75

ลำดับภาพที่ 54/75

ลำดับภาพที่ 55/75

ลำดับภาพที่ 56/75

ลำดับภาพที่ 57/75

ลำดับภาพที่ 58/75

ลำดับภาพที่ 59/75

ลำดับภาพที่ 60/75

ลำดับภาพที่ 61/75

ลำดับภาพที่ 62/75

ลำดับภาพที่ 63/75

ลำดับภาพที่ 64/75

ลำดับภาพที่ 65/75

ลำดับภาพที่ 66/75

ลำดับภาพที่ 67/75

ลำดับภาพที่ 68/75

ลำดับภาพที่ 69/75

ลำดับภาพที่ 70/75

ลำดับภาพที่ 71/75

ลำดับภาพที่ 72/75

ลำดับภาพที่ 73/75

ลำดับภาพที่ 74/75

ลำดับภาพที่ 75/75
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 089-460-1979
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10