หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
   
 
 

 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ปฏิบัติงานดีหรือมีความประพฤติดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ปฏิบัติงานดีหรือมีความประพฤติดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ได้เล็งเห็นความสำคัญของพนักงานส่วนตำบล ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปกครอง การครองตน เสียสละ และอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ทางราชการและประเทศชาติ ตลอดจนมีการปฏิบัติดีเด่น ให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญและคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนตำบลดีเด่น เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณ เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานพร้อมทั้งเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 16.04 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 055-513-001
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10