หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
   
 
 


 
โครงการ อบต. รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 และพัฒนาพื้นที่บริเวณบ่อกำจัดขยะตำบลป่ามะม่วง  
 

โครงการ อบต. รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565  และพัฒนาพื้นที่บริเวณบ่อกำจัดขยะตำบลป่ามะม่วง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ณ บริเวณบ่อกำจัดขยะ หมู่ที่ 5 บ้านชะลาด ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมป่าไม้ได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ในวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565 หรือวันที่เห็นสมควร โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณหน่วยงานหรือสถานที่อื่น พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องการกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง โดยมีรถเก็บขนขยะจำนวน 2 คัน บริการเก็บขยะทั่วทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง ไปทิ้งยังบ่อขยะ หมู่ที่ 5 บ้านชะลาด ตำบลป่ามะม่วง ซึ่งพื้นที่บ่อขยะนั้น ยังต้องได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนา และจัดระเบีบบ ให้มีความสะอาด น่ามอง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง จึงจัดทำโครงการ อบต. รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 และพัฒนาพื้นที่บริเวณบ่อขยะตำบลป่ามะม่วง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง และเป็นการสร้างและกระต้นจิตสำนึก ให้เกิดความรับความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคี สร้างความสมานฉันท์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.ค. 2565 เวลา 11.12 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 84 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/54

ลำดับภาพที่ 2/54

ลำดับภาพที่ 3/54

ลำดับภาพที่ 4/54

ลำดับภาพที่ 5/54

ลำดับภาพที่ 6/54

ลำดับภาพที่ 7/54

ลำดับภาพที่ 8/54

ลำดับภาพที่ 9/54

ลำดับภาพที่ 10/54

ลำดับภาพที่ 11/54

ลำดับภาพที่ 12/54

ลำดับภาพที่ 13/54

ลำดับภาพที่ 14/54

ลำดับภาพที่ 15/54

ลำดับภาพที่ 16/54

ลำดับภาพที่ 17/54

ลำดับภาพที่ 18/54

ลำดับภาพที่ 19/54

ลำดับภาพที่ 20/54

ลำดับภาพที่ 21/54

ลำดับภาพที่ 22/54

ลำดับภาพที่ 23/54

ลำดับภาพที่ 24/54

ลำดับภาพที่ 25/54

ลำดับภาพที่ 26/54

ลำดับภาพที่ 27/54

ลำดับภาพที่ 28/54

ลำดับภาพที่ 29/54

ลำดับภาพที่ 30/54

ลำดับภาพที่ 31/54

ลำดับภาพที่ 32/54

ลำดับภาพที่ 33/54

ลำดับภาพที่ 34/54

ลำดับภาพที่ 35/54

ลำดับภาพที่ 36/54

ลำดับภาพที่ 37/54

ลำดับภาพที่ 38/54

ลำดับภาพที่ 39/54

ลำดับภาพที่ 40/54

ลำดับภาพที่ 41/54

ลำดับภาพที่ 42/54

ลำดับภาพที่ 43/54

ลำดับภาพที่ 44/54

ลำดับภาพที่ 45/54

ลำดับภาพที่ 46/54

ลำดับภาพที่ 47/54

ลำดับภาพที่ 48/54

ลำดับภาพที่ 49/54

ลำดับภาพที่ 50/54

ลำดับภาพที่ 51/54

ลำดับภาพที่ 52/54

ลำดับภาพที่ 53/54

ลำดับภาพที่ 54/54
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 089-460-1979
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10