หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
   
 
 


 
กิจกรรมจัดเตรียมสถานที่ พิธีมอบบ้าน 3 หลัง ในพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง โดย...นายสมคิด พุกวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกับอำเภอเมืองตาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และจิตอาสาทุกท่าน ดำเนินการจัดสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมพิธีมอบบ้าน ตามโครงการกาชาดปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย...เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ได้อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเมืองตาก เพื่อดำเนินการซ่อม สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอเมืองตากได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลป่ามะม่วง ดำเนินการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. นายชะลอ เสือมี หมู่ที่ 4 บ้านหนองแขม ตำบลป่ามะม่วง 2. นายเสมอ เนื่องพุกก์ หมู่ที่ 5 บ้านชะลาด ตำบลป่ามะม่วง 3. นางผิว ดำประดิษฐ์ หมู่ที่ 7 บ้านส้มเกลี้ยง ตำบลป่ามะม่วง

คณะผู้บริหารได้มอบหมายให้ดำเนินการดังนี้ สำนักปลัด และ กองคลัง รับผิดชอบจัดสถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านปางสา กองสวัสดิการสังคม และ กองการศึกษาฯ รับผิดชอบจัดสถานที่ หมู่ที่ 5 บ้านชะลาด กองช่าง และ กองสาธารณสุขฯ รับผิดชอบจัดสถานที่ หมู่ที่ 7 บ้านส้มเกลี้ยง

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2565 เวลา 10.38 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/64

ลำดับภาพที่ 2/64

ลำดับภาพที่ 3/64

ลำดับภาพที่ 4/64

ลำดับภาพที่ 5/64

ลำดับภาพที่ 6/64

ลำดับภาพที่ 7/64

ลำดับภาพที่ 8/64

ลำดับภาพที่ 9/64

ลำดับภาพที่ 10/64

ลำดับภาพที่ 11/64

ลำดับภาพที่ 12/64

ลำดับภาพที่ 13/64

ลำดับภาพที่ 14/64

ลำดับภาพที่ 15/64

ลำดับภาพที่ 16/64

ลำดับภาพที่ 17/64

ลำดับภาพที่ 18/64

ลำดับภาพที่ 19/64

ลำดับภาพที่ 20/64

ลำดับภาพที่ 21/64

ลำดับภาพที่ 22/64

ลำดับภาพที่ 23/64

ลำดับภาพที่ 24/64

ลำดับภาพที่ 25/64

ลำดับภาพที่ 26/64

ลำดับภาพที่ 27/64

ลำดับภาพที่ 28/64

ลำดับภาพที่ 29/64

ลำดับภาพที่ 30/64

ลำดับภาพที่ 31/64

ลำดับภาพที่ 32/64

ลำดับภาพที่ 33/64

ลำดับภาพที่ 34/64

ลำดับภาพที่ 35/64

ลำดับภาพที่ 36/64

ลำดับภาพที่ 37/64

ลำดับภาพที่ 38/64

ลำดับภาพที่ 39/64

ลำดับภาพที่ 40/64

ลำดับภาพที่ 41/64

ลำดับภาพที่ 42/64

ลำดับภาพที่ 43/64

ลำดับภาพที่ 44/64

ลำดับภาพที่ 45/64

ลำดับภาพที่ 46/64

ลำดับภาพที่ 47/64

ลำดับภาพที่ 48/64

ลำดับภาพที่ 49/64

ลำดับภาพที่ 50/64

ลำดับภาพที่ 51/64

ลำดับภาพที่ 52/64

ลำดับภาพที่ 53/64

ลำดับภาพที่ 54/64

ลำดับภาพที่ 55/64

ลำดับภาพที่ 56/64

ลำดับภาพที่ 57/64

ลำดับภาพที่ 58/64

ลำดับภาพที่ 59/64

ลำดับภาพที่ 60/64

ลำดับภาพที่ 61/64

ลำดับภาพที่ 62/64

ลำดับภาพที่ 63/64

ลำดับภาพที่ 64/64
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 089-460-1979
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10