หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
   
 
 


 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 26 เมษายน 2566  เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง จะดำเนินการทบทวนรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลใช้เป็นแนวทางการบริหารโครงการและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง จึงเชิญคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น เพื่อพิจารณาทบทวนรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 และปรึกษาหารืองานราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด : องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 เม.ย. 2566 เวลา 10.00 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 86 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 089-460-1979
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10