หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
   
 
 


 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ 24 เมษายน 2566  เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง จะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบัน ตามแนวทางของแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2565) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs) มีความสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่และเป็นการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงเชิญคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนา ปัญหา/ความต้องการ และประเด็นการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกันสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 เม.ย. 2566 เวลา 10.38 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 38 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 089-460-1979
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10