หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
   
 
 


 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและแสดงผลงานด้านคนพิการตำบลป่ามะม่วง  
 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและแสดงผลงานด้านคนพิการตำบลป่ามะม่วง
วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.00 น.
ณ โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักภาพและแสดงผลงานด้านคนพิการตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ. 2566  

มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
2. เพื่อแสดงแสดงผลงานและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านคนพิการอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านคนพิการและวิธีการประสบความสำเร็จ และยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนพิการทุกประเภทความพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้มีความเสี่ยงต่อความพิการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้ทำงานด้านคนพิการ
จำนวน 100 คน

กิจกรรม
- พิธีเปิดโครงการฯ
- การแสดงของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก
- การแสดงบูธนิทรรศการ จำนวน 8 บูธ ได้แก่
1. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก
2. เทศบาลเมืองตาก
3. ชมรมคนพิการตำบลสมอโคน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ
5. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก
6. ชมรมคนพิการตำบลป่ามะม่วง
7. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการตำบลป่ามะม่วง
8. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาตาก

- การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ทิศทางความก้าวหน้าของคนพิการในสังคมยุกสี่จุดศูนย์ โดย วิทยากร : นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้จังหวัดตาก
- การเสวนา พลังคนพิการ บันดาลใจ โดย...ผู้ร่วมเวทีเสวนา ประกอบไปด้วย
1. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก
2. ชมรมคนพิการตำบลป่ามะม่วง
3. อุปนายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางกายตาก
4. ชมรมคนพิการตำบลสมอโคน
5. ประธานศูนย์บริการคนพิการบุคคลออทิสติกจังหวัดตาก

- กิจกรรมสันทนาการ
- สรุปผลและประเมินผล

ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
- พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.07 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 74 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/41

ลำดับภาพที่ 2/41

ลำดับภาพที่ 3/41

ลำดับภาพที่ 4/41

ลำดับภาพที่ 5/41

ลำดับภาพที่ 6/41

ลำดับภาพที่ 7/41

ลำดับภาพที่ 8/41

ลำดับภาพที่ 9/41

ลำดับภาพที่ 10/41

ลำดับภาพที่ 11/41

ลำดับภาพที่ 12/41

ลำดับภาพที่ 13/41

ลำดับภาพที่ 14/41

ลำดับภาพที่ 15/41

ลำดับภาพที่ 16/41

ลำดับภาพที่ 17/41

ลำดับภาพที่ 18/41

ลำดับภาพที่ 19/41

ลำดับภาพที่ 20/41

ลำดับภาพที่ 21/41

ลำดับภาพที่ 22/41

ลำดับภาพที่ 23/41

ลำดับภาพที่ 24/41

ลำดับภาพที่ 25/41

ลำดับภาพที่ 26/41

ลำดับภาพที่ 27/41

ลำดับภาพที่ 28/41

ลำดับภาพที่ 29/41

ลำดับภาพที่ 30/41

ลำดับภาพที่ 31/41

ลำดับภาพที่ 32/41

ลำดับภาพที่ 33/41

ลำดับภาพที่ 34/41

ลำดับภาพที่ 35/41

ลำดับภาพที่ 36/41

ลำดับภาพที่ 37/41

ลำดับภาพที่ 38/41

ลำดับภาพที่ 39/41

ลำดับภาพที่ 40/41

ลำดับภาพที่ 41/41
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 089-460-1979
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10