หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
   
 
 


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง โดยท่านจันทนา ไคล้คง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง และท่านรองชัย หลำคำ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง และท่านปลัดวันชัย ทุ่มสอน   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ร่วมกับคณะผู้บริหารทุกท่าน ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566  ระหว่างวันที่ 1 &ndash; 15 กุมภาพันธ์ 2566มีกำหนด 15 วัน  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565  เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567
-  เรื่องพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วงเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง จำนวน 1 คน
-  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งห้วยแม่ท้อ จุดที่ 1 หมู่ที่ 6 บ้านปากร้อง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ความยาว 900 เมตร พร้อมส่งมอบพื้นที่ในการก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว และรับมอบโครงการฯ ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว มาอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง
- เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งห้วยแม่ท้อ จุดที่ 2  หมู่ที่ 6 บ้านปากร้อง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ความยาว 920 เมตร พร้อมส่งมอบพื้นที่ในการก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว และรับมอบโครงการฯ ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว มาอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง
-  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งห้วยแม่ท้อ จุดที่ 3 หมู่ที่ 6 บ้านปากร้อง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ความยาว 950 เมตร พร้อมส่งมอบพื้นที่ในการก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว และรับมอบโครงการฯ ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว มาอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2566 เวลา 15.49 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 78 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 089-460-1979
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10