หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปี พ.ศ. 2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA)  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือเคยมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  ผ่านช่องดังนี้
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/4wr4ya

ขอบพระคุณค่ะ

ศูนย์ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง
โทร. 0-5551-3001 ต่อ 117
www.pamamuang.go.th

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2564 เวลา 12.05 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 71 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 061-270-7755
และ 061-270-7744
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10