หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีแล้วแบ่งปัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564  
 

ขอความอนุเคราะห์สิ่งของอุปโภคบริโภค และประชาสัมพันธ์เชิญชวน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีแล้วแบ่งปัน ในระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 และช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนมาก จังหวัดจึงได้มีคำสั่งล็อกดาวน์หมู่บ้าน ชาวบ้านเกือบ 3,000 คน ต้องอยู่แต่ในบ้านบางบ้านไม่มีน้ำ-ไฟใช้ ทำให้ความเป็นอยู่ลำบากมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมกันนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่รอรับบริจาค ณ โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ในวันและเวลาราชการ

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มิ.ย. 2564 เวลา 09.19 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 061-270-7755
และ 061-270-7744
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10