หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
   
 
 


 
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดตาก ในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตาก 20 ปี  
 

แจ้งประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดตาก ในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตาก 20 ปี

จังหวัดตากได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นฯ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและบรรลุสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ และใช้เป็นกรอบและถ่ายทอดไปสู่การจัดทำเป้าหมายและแผนพัฒนาจังหวัดในแต่ละช่วยระยะเวลา 5 ปี ต่อไป

จังหวัดตากจึงขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัด อบต.ป่ามะม่วง และประชาสัมพันธ์ให้ภาคีเครือข่าย ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นฯ ตาม QR code
โดยตอบได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ขอบคุณค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ค. 2566 เวลา 10.15 น. โดย คุณ แสงศศิพิมพ์ สารอินจักร์

ผู้เข้าชม 40 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 089-460-1979
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10