หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
   
 
 

 
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายไร่นายจรูญ อินครอง ม.5 (เงินอุดหนุนฯ)  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ขอประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไร่นายจรูญ  อินครอง ม.5 บ้านชะลาด  ตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงาน ที่ อบต.ป่ามะม่วง  (ตามที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ย. 2564 เวลา 14.22 น. โดย คุณ ธนากร ไร่นุ่น

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 

สายด่วน/สายตรง ถึงผู้บริหาร
โทร : 055-513-001
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10