หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศสอบราคา ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์การประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากมะโก ม.3 - ม.5 ต.ป่ามะม่วง   14 พ.ย. 2561 91
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์การรับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) TOR และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากมะโก ม.3-ม.5   8 พ.ย. 2561 100
ประกาศสอบราคา   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   31 ต.ค. 2561 105
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายปากมะโก ม.3 - ม.5 ตำบลป่ามะม่วง   13 ต.ค. 2561 95
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   17 ก.ย. 2561 87
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจงานจ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านป่ามะม่วง   28 ส.ค. 2561 120
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์การริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง เลขที่ 03/2554    24 ส.ค. 2561 74
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการในเขตตำบลป่ามะม่วง จำนวน ๔ ราย   17 ส.ค. 2561 85
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับพัสดุในงานจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ม.5   17 ก.ค. 2561 108
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธืกำหนด วัน เวลา สถานที่ การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคภายใน ม.2   17 ก.ค. 2561 81
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 14